Aksi saar

Aadress:
Aksi, Viimsi Parish, Estonia | Näita kaardil

Aksi saar on väike saar Prangli saarest kagus, mille tõttu on teda kutsutud ka Väike-Prangliks. Aksi on olnud ajalooliselt paadiehitajate suurpere Aksbergide kodusaareks. Aksi paadimeistrite paadid ja kalapaadid, eriti mootorpaadid, olid 20. sajandil hästi tuntud ja hinnatud randlaste hulgas. Vaatamata väiksusele kihas Aksi saarel ka kultuurielu. Muusikaarmastus oli saareelanikel  veres, mistõttu võeti ka pikkadele hülgejahiretkedele kaasa pille. Üks selline Aksil ehitatud harmoonium on täna külastajatele vaatamiseks Rannarahva muuseumis.

1940-ndate alguses põgenes saarelt suur osa elanikest  ja  1953. aastal tehti Aksi saar nõukogude piirivalve sunnil täiesti tühjaks. Praeguseks ongi saar jäänud inimasustuseta, endiste aegade hiilgust mäletavad veel vaid vundamendid.

Aksi saarel on linnukaitseala, mis kuulub koos Prangli saare osaga Natura 2000 programmi loodushoiualade hulka.